Telefon
609 997 070
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Zasady Udostępnienia Dokumentacji Medycznej
Szanowni Państwo udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne.

Dokumentacja może być udostępniona:

PAMIĘTAJ! Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej.

WAŻNE! Pierwsza kopia dokumentacji jest wydawana nieodpłatnie.

Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę.
Zadzwoń Nawiguj
Zamknij