Telefon
609 997 070
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Poradnia Zdrowia Psychicznego


Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają adaptacji do nowej sytuacji.
Część pacjentów doświadcza w trakcie choroby stanów lękowych, obniżonego nastroju, jak również zaburzeń snu wymagających specjalnego leczenia.

W Poradni Zdrowia Psychicznego pacjentów konsultuje:
lek. Katarzyna Krawczyk-Kidawa - w trakcie specjalizacji z psychiatrii, po zdanym egzaminie specjalizacyjnym

Zakres konsultacji psychiatrycznych: diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych (nerwic), depresji, zaburzeń afektywnych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń snu, zaburzeń psychicznych u osób starszych, zaburzeń psychosomatycznych. 

Pacjenci zgłaszający się na wizytę po raz pierwszy proszeni są o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej, kart informacyjnych, EEG, tomografii komputerowej głowy, badań hormonalnych oraz innych wyników badań.


Zadzwoń Nawiguj
Zamknij