Telefon
609 997 070
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Onkologia Kliniczna

Onkologia kliniczna zajmuje się diagnostyką, profilaktyką oraz leczeniem systemowym schorzeń nowotworowych z uwzględnieniem takich metod jak chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia oraz terapia celowana. 

W Poradni Onkologicznej pacjentów konsultują: 

  • dr n. med Barbara Huras – specjalista z zakresu onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

  • lek. Beata Jasnowska - specjalista z zakresu onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

  • lek. Paweł Kidawa – specjalista z zakresu onkologii klinicznej

  • lek. Dorota Wojtachnio - specjalista z zakresu onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

  • lek. Maria Bernas – specjalista z zakresu onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych 

Zakres porad onkologicznych
W poradni konsultujemy pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą nowotworową, pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego, jak również pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym. 
W trakcie wizyty przedstawiamy dostępne opcje terapeutyczne w zależności od zaawansowania procesu nowotworowego, potencjalne korzyści z proponowanej terapii jak i możliwe do wystąpienia działania niepożądane. Realizujemy wizyty kontrolne w ramach obserwacji po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej. Prowadzimy leczenie wspomagające.

Zadzwoń Nawiguj
Zamknij