Telefon
609 997 070
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Profilaktyka | Diagnostyka | Leczenie
Karta Praw Pacjenta
Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest dostępna do pobrania w standardzie PDF:
Karta Praw Pacjenta - KLIKNIJ

Zadzwoń Nawiguj
Zamknij